10/29/2009

Poesia trobadoresca, amor cortés

Escriu una composició poètica que tinga com a protagonistes una dona casada, un marit i un amant. El poema ha de constar d’un mínm de tres estrofes amb quatre versos cadascuna i en ell han de figurar paraules com dolçor, tendresa, amor, gelosia, amor, tristesa, joia, jovialitat. Quan l’acabes t’hauràs traslladat als orígens de la literatura catalana, tot convertint-te en un autèntic trobador

Quan un marit i una dona
estan enamorats
no hi ha qui els separe,
de no ser un amant

És probable que la bellesa
continue endolcint
però l'amant la destrueix
amb molta crueldat

La dona va vestida,
molt bonica ella,
i l'amant provocativa
s'acosta una miqueta

El marit està al llit
i no amb la seua dona,
i la dona entra
i no li perdona

El marit va darrere
i ella li diu que l'odia
i el matrimoni es destrueix
que trista aquesta història

Andrea Antequera Tarín (1r A)

El cor em batega
quan veg a la dona
que no fa res s'ha casat
enganyant el marit amb l'amant

La meua bellesa, la meua joia
la meua dolçor, la meua princesa
el meu amor,
diu l'amant amb tendresa

El marit es posa gelós
parla amb l'amant
tot pegant-li un carxot
que fa molt de soroll

La princesa plora,
l'amant en coma,
l'home a la presó d'amor
plora amb el gos

Ella, trista i sola
a l'home li vol renegar
Sola i desesperada
de l'enuig el mata

Ester Domingo (1r A)

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes