9/23/2009

LA RESSENYA LITERÀRIA i altres possibles activitats sobre els llibres de lectura

Els llibres, la literatura, són presents a la nostra vida social de múltiples maneres. Els mitjans de comunicació parlen, de vegades, de temes literaris i es fan ressò de les novetats literàries que en van apareixent. Les fires del llibre, les presentacions, les crítiques als periòdics i a l’internet, les tertúlies literàries, els recitals públics i les moltíssimes formes teatrals són mostres de la presència de la literatura en la nostra vida social.

Una forma d’anàlisi ràpida i directa dels llibres que aneu llegint és l’anomenada RESSENYA LITERÀRIA. De la mateixa manera que en alguns mitjans apareixen ressenyes crítiques de les pel·lícules, concerts musicals o obres de teatre que s’estrenen, els llibres també hi són presents.

DEFINICIÓ DE LA RESSENYA
Una ressenya és un article breu que pot oscil·lar entre les 150 i les 400 paraules. A grans trets, descriu i valora un llibre de manera general, amb la pretensió de donar-ne una imatge global i objectiva.

COM FER UNA RESSENYA
A l’inici de la ressenya, inclourem la referència bibliogràfica completa del llibre (autor, títol, editorial, lloc i any de publicació, pàgines, etc.). Podem posar-li un títol general.

En la redacció podem combinar els aspectes temàtics del llibre amb els comentaris sobre els seus continguts, la seua forma literària, el gènere al qual pertany, etc.

No s’ha d’incloure ni la biografia de l’autor ni el resum de l’argument. És més important la valoració personal.

Si incloem algun fragment del text el posarem en cometes.

Acabarem amb alguna conclusió o valoració crítica de l’obra

La redacció ha de ser amena, original, personal...

AVALUACIÓ
Es tindran en compte els següents aspectes: contingut, coherència, originalitat, creativitat, interés, expressió lingüística (ortografia, lèxic, signes de puntuació, capacitat expressiva...)

ALTRES POSSIBLES ACTIVITATS SOBRE ELS LLIBRES
-Escriu una carta al protagonista una vegada has acabat la lectura.
-Escriu una carta a l'autor/-a explicant la teua opinió sobre el llibre.
-Imagina i escriu un diàleg amb el protagonista.
-Canvia el final del llibre.
-Contesta una hipotètica carta d'un personatge en què explica que no està d'acord amb el paper que li ha sigut assignat al llibre.
-Fes una llista de colors, olors, vestits, paisatges, etc. que apareixen al llibre.
-Fes una llista doble: coses que m'han agradat i coses que m'han desagradat del llibre.
-Descriu un possible somni d'un protagonista.
-Si et demanaren que referes el llibre per fer-lo millor i publicar-lo de nou, què faries? què en canviaries? Explica-ho.

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes