10/01/2009

Incitació a la lectura (exemple d'una ressenya)
Res millor per a començar el curs que la lectura de dos clàssics com Alícia al país de les meravelles, de Lewis Carroll; i La rebel·lió dels animals, de George Orwell. El primer, un autèntic somni de to fantàstic que recorre el subconscient d’Alícia a base de jocs de paraules i mecanismes satírics que ens demostren una varietat infinita de recursos semàntics i també una riquesa lingüística de lògica exemplar: “comença pel començament, continua pel mig i acaba pel final”. El segon, una faula crítica amb els règims totalitaris que ens recorda la manipulació i la perversió que el poder pot arribar a provocar en la societat, en aquest cas en una granja on els animals s’escalonen segons els nivells de destreses intel·lectuals: en primer lloc, els porcs; en segon lloc; els cavalls i les egües; després els ànecs; i finalment l’aviram. Tot un plaer. I, com no, tot un entreteniment.

Fitxa tècnica
Lewis Carroll. Alícia al país de les meravelles
Ed 62. Col·lecció la Butxaca. Empúries, Barcelona
Idioma original: anglés. Traduït al català.
Pàgines: 140

George Orwell. La rebel·lió dels animals
Ed.62. Col·lecció la Butxaca. Barcelona
Idioma original: anglés. Traduït al català.
Pàgines: 139

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes