10/29/2009

Poesia trobadoresca, amor cortés

Escriu una composició poètica que tinga com a protagonistes una dona casada, un marit i un amant. El poema ha de constar d’un mínm de tres estrofes amb quatre versos cadascuna i en ell han de figurar paraules com dolçor, tendresa, amor, gelosia, amor, tristesa, joia, jovialitat. Quan l’acabes t’hauràs traslladat als orígens de la literatura catalana, tot convertint-te en un autèntic trobador

Quan un marit i una dona
estan enamorats
no hi ha qui els separe,
de no ser un amant

És probable que la bellesa
continue endolcint
però l'amant la destrueix
amb molta crueldat

La dona va vestida,
molt bonica ella,
i l'amant provocativa
s'acosta una miqueta

El marit està al llit
i no amb la seua dona,
i la dona entra
i no li perdona

El marit va darrere
i ella li diu que l'odia
i el matrimoni es destrueix
que trista aquesta història

Andrea Antequera Tarín (1r A)

El cor em batega
quan veg a la dona
que no fa res s'ha casat
enganyant el marit amb l'amant

La meua bellesa, la meua joia
la meua dolçor, la meua princesa
el meu amor,
diu l'amant amb tendresa

El marit es posa gelós
parla amb l'amant
tot pegant-li un carxot
que fa molt de soroll

La princesa plora,
l'amant en coma,
l'home a la presó d'amor
plora amb el gos

Ella, trista i sola
a l'home li vol renegar
Sola i desesperada
de l'enuig el mata

Ester Domingo (1r A)

10/15/2009

L'article d'opinió

Elabora un article d’opinió a partir de la següent qüestió: “Coincideixen les fronteres politiques i les lingüístiques?” Fixa’t en el mapa que s'hi adjunta o en el corresponent a l'exercici 54 del llibre de text (pàgina 27), així com en la informació donada en l’apartat Història de la llengua (I).
Per a redactar-lo pots basar-te en les següents pautes:
-Un article d’opinió mostra un determinat punt de vista (subjectivisme) sobre un tema d’actualitat o sobre una qüestió concreta.
-És un text on cal defensar una idea o, tot al contrari, rebutjar-la; sempre mitjançant arguments.
-Ha de tenir una estructura clara i ordenada que continga una presentació del tema; un conjunt d’arguments a favor i/o en contra; i una conclusió que arreplegue i resumisca la idea central del text
-La seua extensió ha de rondar aproximadament les 150 paraules.
UNA MOSTRA D'ARTICLE D'OPINIÓ
En efecte, a primera vista podríem pensar el contrari perquè a Espanya es parla l'espanyol, a França el francés, a Alemanya l'alemany, a Xina, el xinés...però si mirem a casa nostra, veiem com el català dins de l'estat espanyol i també a l'estat francés. El mateix ocorre amb el basc. I també a d'altres països parlen més d'una llengua, i això que només hi ha un sol estat, per exemple l'Índia. Ací, amb el nostre valencià, evidentment també passa igual. Tenim llengua pròpia però estat no tenim i segurament mai no el tindrem. Arreu del món hi ha mils de llengües (més o menys cinc mil) però d'estats hi ha al voltant de cent cinquanta. Així que és ben clar que no res tenen a veure les fronteres lingüístiques amb les polítiques.
Pau Torres 3r A

10/01/2009

Incitació a la lectura (exemple d'una ressenya)
Res millor per a començar el curs que la lectura de dos clàssics com Alícia al país de les meravelles, de Lewis Carroll; i La rebel·lió dels animals, de George Orwell. El primer, un autèntic somni de to fantàstic que recorre el subconscient d’Alícia a base de jocs de paraules i mecanismes satírics que ens demostren una varietat infinita de recursos semàntics i també una riquesa lingüística de lògica exemplar: “comença pel començament, continua pel mig i acaba pel final”. El segon, una faula crítica amb els règims totalitaris que ens recorda la manipulació i la perversió que el poder pot arribar a provocar en la societat, en aquest cas en una granja on els animals s’escalonen segons els nivells de destreses intel·lectuals: en primer lloc, els porcs; en segon lloc; els cavalls i les egües; després els ànecs; i finalment l’aviram. Tot un plaer. I, com no, tot un entreteniment.

Fitxa tècnica
Lewis Carroll. Alícia al país de les meravelles
Ed 62. Col·lecció la Butxaca. Empúries, Barcelona
Idioma original: anglés. Traduït al català.
Pàgines: 140

George Orwell. La rebel·lió dels animals
Ed.62. Col·lecció la Butxaca. Barcelona
Idioma original: anglés. Traduït al català.
Pàgines: 139

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes