12/09/2009

Poesia trobadoresca i amor cortés

Dirigint-me estic
al carrer indicat
esperant el moment
en què et puga divisar
Arribe al meu lloc
d'il·lusions prohibides
al costat d'aquella taula.
Cada dia et guarde
veig el teu rostre
enterbolat pels missatges
que el teu home indigne
fan que ens distanciem
i que l'envege
per no poder veure
cada dia el teu somriure,
respirar el teu aire
i dir-te que t'estime

Lorena Navarro 3r A

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes