3/06/2012

EL RETRAT


·ÉS UN TEXT DESCRIPTIU
·HA DE TENIR UNA ESTRUCTURA CLARA I PRECISA
·HA DE TENIR ELS APARTATS SEGÜENTS:
·DADES PERSONALS BÀSIQUES
·TRETS FÍSICS GENERALS I PARTICULARS
·DESCRIPCIÓ DE LA ROBA DEL PERSONATGE
·DESCRIPCIÓ DELS COSTUMS I LES AFICIONS DEL PERSONATGE

ESCRIVIU TRES RETRATS:
  1. Una persona coneguda
  2. Un escriptor del segle XX de la literatura catalana, pg 72
  3. Un personatge del llibre de lectura El diari lila de la Carlota

Característiques:
·10 línies cada retrat
·El retrat ha de ser objectiu, és a dir, ha de ser fidel a la realitat, fixant-se tant en els aspectes positius com negatius.
·Ha de contindre adjectius qualificatius

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes